Stretnutie riaditeľky Úradu SKA s riaditeľom Úradu SKSI

Zástupcovia oboch úradov sa dňa 17. marca 2021 zišli na Úrade Slovenskej komory architektov (SKA), aby si tak vymenili skúsenosti a dobré praktiky pri rovnakých agendách, ktoré oba úrady riešia a našli ďalšie možné spoločné prieniky na vzájomnú spoluprácu.

Úrad Slovenskej komory stavebných inžinierov (SKSI) pracuje počas pandémie len v online režime a autorizačné skúšky pozastavil. Nás teší, že vďaka konferenčnej technike, ktorú sa podarilo zabezpečiť organizátorovi našich podujatí Inštitútu Slovenskej komory architektov (ISKA) vďaka podpore z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia, má možnosť úrad aj naďalej zabezpečovať svoju agendu. Termín autorizačnej skúšky sme od začiatku pandémie presunuli prvykrát – tento mesiac v marci, veríme však, že ju úspešne zrealizujeme v máji 2021.

S riaditeľom Úradu SKSI Ing. Hlinkom sme preberali aj otázky vzdelávania, kde sme našli možnú spoluprácu na vybraných témach, o ktorých budeme našich členov a členky informovať.