Stromy v kontexte reakcie na zmenu klímy v urbanizovanom prostredí // Dizajn mesta v kontexte reakcie na zmenu klímy / webináre

Karpatský rozvojový inštitút organizuje webináre, ktoré sú súčasťou série vzdelávacích udalostí pre zvýšenie odbornej kapacity urbanistov, architektov, krajinných architektov, územných plánovačov a špecialistov z príbuzných disciplín v oblasti možností reakcie na zmenu klímy, so zameraním najmä na transformáciu princípov a procesov urbánneho rozvoja. Sú postavené na vzájomnej diskusii/výmene názorov účastníkov.

Stromy v kontexte reakcie na zmenu klímy v urbanizovanom prostredí 12.5.2021
Dizajn mesta v kontexte reakcie na zmenu klímy 19.5.2021

  • Program
  • Organizačné informácie:
    – Účasť na seminári je bezplatná.
    – Webinár bude realizovaný online prostredníctvom platformy ZOOM.
    – Z dôvodu limitovanej kapacity seminára je nevyhnutné sa vopred registrovať prostredníctvom formulára do 7.5.2021.
    – Link na seminár bude zaslaný registrovaným uchádzačom pred konaním seminára.

 

SKA udelila podujatiam záštitu a zaradila ich do Profesijného vzdelávania architektov, kategória B (10 kreditov).