Súťaž 1/2021 Idea pre Magnu

Spoločnosť Kursalon s.r.o. vyhlasuje verejnú anonymnú, ideovú, jednoetapovú, urbanisticko-architektonická súťaž návrhov pod názvom “Idea pre Magnu”. Predmetom súťaže je nové sídlo pre spoločnosť Magna Energia, ktoré má vzniknúť adaptáciou v súčasnosti opusteného areálu bývalej výrobne elektrických svetiel v Piešťanoch.

Idea pre Magnu