Súťaž 12/2021 – Vízia rozvoja obce Bernolákovo

Obec Bernolákovo ako satelitné sídlo hlavného mesta presahuje počtom obyvateľov mnohé slovenské mestá.  Obec sa svoj dravý a málo koordinovaný rast snaží riešiť dvojetapovou súťažou formátu predkladanie ponuky s návrhom pre zadanie zákazky s nízkou hodnotou. Výsledky súťaže sa stanú ideovým podkladom, ktorý bude v zmysle postupu definovanom vo výzve k súťaži ďalej procesovaný v realizácii nového územného plánu obce.

Vízia rozvoja obce Bernolákovo