Súťaž 2/2021 Námestovo – Transformácia nábrežia

Mesto Námestovo vyhlasuje verejnú neanonymnú projektovú dvojetapovú urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov pod názvom Námestovo – Transformácia nábrežia. Nábrežie Oravskej priehrady je v Námestove dlhodobo diskutovaná téma. Zámerom mesta je získať návrh, ktorý bude čo najkvalitnejším realistickým scenárom pre budúcu transformáciu a rozvoj riešeného územia.

Námestovo – Transformácia nábrežia