Súťaž 4/2021 “Obnova Námestia SNP a parku J. A. Baťu v Partizánskom”

Mesto Partizánske v roku 2020 odstránilo z Námestia SNP budovu bývalého internátu, ktorá nebola súčasťou pôvodného urbanistického plánu a rozdeľovala námestie na dve časti. Odstránením budovy vzniklo námestie unikátnej veľkosti a mesto má záujem tento priestor spracovať tak, aby odrážalo historický odkaz funkcionalistickej architektúry a zároveň plnilo moderné funkcie, ktoré súčasný obyvateľ očakáva od centrálneho verejného priestoru.

Obnova Námestia SNP a parku J. A. Baťu v Partizánskom