Súťaž 6/2021 Turistické útulne Hikemates

Slovenská komora architektov podporuje záujem o nasledovanie dobrej praxe súťaží. Aj preto sa rozhodla podporiť turistický klub KTS Hikemates pri vyhlásení výzvy na predkladanie návrhov formátu architektonickej „mikro“ súťaže pod názvom „Turistické útulne Hikemates“.

Realizáciu útulní je možné okrem účasti v samotnej výzve na predkladanie návrhu, podporiť aj prostredníctvom crowdfundingovej kampane.

 

Turistické útulne Hikemates