Súťaž 7/2021 – 700 rokov Žiliny

Predmetom súťaže návrhov „700 rokov Žiliny“ je výtvarno-architektonické riešenie diela, ktoré dôstojným spôsobom pripomenie 700. výročie udelenia prvých (v súčasnosti známych) mestských výsad Žiline v roku 1321 kráľom Karolom I. Róbertom z Anjou. Výtvarné dielo je chápané ako pripomenutie významnej historickej udalosti a pocta uhorským panovníkom.

700 rokov Žiliny