Súťaž – mesto PRIEVIDZA

MESTO PRIEVIDZA
v y h l a s u j e
architektonickú súťaž s predmetom riešenia

OBNOVA ČASTI  NÁMESTIA  SLOBODY  V PRIEVIDZI

Vyhlásenie súťaže: 07.08.2013; lehota na odovzdanie súťažných návrhov: 25.10.2013 do 13.00 h
Sekretár súťaže: Ing. Roman Veselý Mestský úrad v Prievidzi, Námestie slobody č. 14,
tel.: 046/ 517 96 14,  e-mail: roman.vesely@prievidza.sk

  Informačný list PRIEVIDZA (41,5 KB, 1 187 hits)

  Súťažné podmienky PRIEVIDZA (91,6 KB, 1 587 hits)

  FOTO (1,2 MB, 974 hits)

  Sken (276,8 KB, 1 035 hits)