Súťaž „Mestská plaváreň, Zvolen“ – ďalšie informácie

Koncom augusta sme upozornili na súťažné podmienky „Architektonicko – urbanistický návrh Mestská plaváreň, Zvolen „ uverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania. Viacero ustanovení súťažných podmienok bolo v rozpore s pravidlami čestného súťaženia a v nesúlade s právnymi predpismi. Preto sa Komora obrátila listom na vyhlasovateľa súťaže, mesto Zvolen, s upozornením na jednotlivé ustanovenia súťažných podmienok (list uverejnený na webovej stránke 24.8.2014).
V prílohe uverejňujeme odpoveď primátora Mesta Zvolen ako aj stanovisko komory zaslané pánovi primátorovi spolu s predchádzajúcou korešpondenciou.

  List-primatorovi-Zvolen-1.pdf (981,9 KiB, 272 hits)

  List-UVO.pdf (253,1 KiB, 0 hits)

  Stanovisko-komory-primatorovi.pdf (2,8 MiB, 331 hits)

  Odpoveď primátora Zvolena.pdf (3,3 MiB, 500 hits)