Súťaž na obnovu vojenského cintorína v Banskej Bystrici – Majeri

Mesto Banská Bystrica vyhlásilo ku dňu 22. júna 2016 verejnú anonymnú urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov „Obnova vojenského cintorína z 1. svetovej vojny v Banskej Bystrici – Majeri“. Predmetom súťaže je návrh optimálneho urbanistického, architektonického a výtvarno-umeleckého riešenia obnovy časti vojenského cintorína z 1. sv. vojny, ktorý sa nachádza v Banskej Bystrici – časť Majer a dnes je z väčšej časti neprístupný.

Čítaj viac