POZOR – Súťaž na obytnú zónu Hviezdoslavova v Nitre zrušená

Oznamujeme našim členom, že spoločnosť H&G Invest, s.r.o. Trnava sťahuje vyhlásenú Verejnú anonymnú urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov OBYTNÁ ZÓNA HVIEZDOSLAVOVA, NITRA. Nakoľko prišlo k rozšíreniu dotknutého územia na cca 2ha, spracovávame upravené súťažné podmienky na nový stav. Za pochopenie ďakujeme a všetkých už prihlásených záujemcov automaticky registrujeme pre novú súťaž, ktorá bude vyhlásená do konca tohto týždňa.