Súťaž návrhov “Mestský úrad v Leopoldove”

Mesto Leopoldov vyhlásilo 27.5.2014 verejnú anonymnú architektonickú súťaž návrhov Mestský úrad v Leopoldove. Zámerom súťaže je získanie návrhu budovy Mestského úradu s priľahlými verejnými priestormi v centre mesta Leopoldov. Mestský úrad s administratívnou časťou, s technickým zázemím pre údržbu mesta a s mestskou knižnicou by mal vytvoriť administratívno-spoločenské centrum pre občanov využívajúcich tieto priestory a byť budovou s adekvátnymi kvalitami prislúchajúcimi dôležitosti tejto inštitúcie v rámci mesta.


  Sútažné podmienky - Mestský úrad Leopoldov (680,3 KB, 1 332 hits)

  Informačný list - Leopoldov (22,8 KB, 983 hits)