Súťaž návrhov na nemocnicu budúcnosti v Martine

Jesseniova lekárska fakulta v Martine Univerzita Komenského v Bratislave (JLF UK) vyhlásila ku dňu 16. 1. 2017 verejnú anonymnú urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov „Nemocnica budúcnosti Martin“. Zámerom súťaže je vybrať najkvalitnejší návrh na úrovni urbanistického a  architektonického riešenia v rámci komplexného areálu JLF UK v Martine vo vymedzenom území na disponibilných pozemkoch (spolu vo výmere 60 858 m2) a s doriešením jej optimálneho dopravného napojenia na mesto Martin (vrátane mestskej hromadnej dopravy).

Čítaj viac.