Súťaž návrhov “Troyerovo námestie a Základná umelecká škola v Stupave”

Mesto Stupava vyhlasuje verejnú, anonymnú, dvojetapovú, architektonicko-urbanistickú, projektovú súťaž návrhov „Troyerovo námestie a Základná umelecká škola v Stupave“. Cieľom súťaže je vybrať  najvhodnejšie riešenie pre návrh verejného priestoru Troyerovho námestia a pre  návrh nových priestorov Základnej umeleckej školy v Stupave v susedstve Mestského kultúrneho a informačného centra. Lokalita má vďaka svojej veľkosti a polohe potenciál stať sa kvalitným verejným priestranstvom pre každodenné využitie a občasné usporadúvanie spoločenských a kultúrnych podujatí. V riešenom území sa nachádza historický objekt Troyerovej kúrie, pri ktorom sa očakáva, že bude upravený/rekonštruovaný a môže byť  doňho umiestnená časť požadovaného lokalitného programu ZUŠ.

Prvá etapa (I. kolo):      návrh urbanistického riešenia územia
Druhá etapa (II. kolo): návrh architektonického riešenia ZUŠ v nadväznosti na riešené územie

Porota:
Prof. Ing. arch. Ján Stempel, predseda poroty
Ing. arch. Pavol Paňák
Ing. arch. Branislav Škopek
Ing. arch. Ján Jacko
Mgr. Peter Novisedlák, závislý na vyhlasovateľovi

Náhradníci poroty:
Ing. arch.  Martin Skoček
Ing. arch. Daniel Priehoda

Ceny:
1. miesto: 10 000 €
2. miesto: 6 000 €
3. miesto: 4 000 €
Suma vyhradená na odmeny: 3 000 €

Termíny:

dátum vyhlásenia súťaže: 11.03.2020
lehota na predkladanie návrhov v 1. kole:  11.05.2020 do 15.00 hod.
predpokladaná lehota na vyhodnotenie návrhov v 1. kole: 18.05.2020
lehota na predkladanie návrhov na 2. kole:  06.07.2020 do 15.00 hod.
predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 13.07.2020

Komunikácia účastníka so sekretárom súťaže a vyhlasovateľom bude prebiehať písomne, elektronicky, prostredníctvom systému JOSEPHINE na tejto adrese.

Komunikácia v súťaži návrhov si vyžaduje registráciu v systéme JOSEPHINE a tiež identifikáciu a autentifikáciu účastníka. Podrobné pokyny k registrácii, identifikácii a autentifikácii účastníka sú uvedené na adrese: https://store.proebiz.com/docs/josephine/sk/Manual_registracie_SK.pdf

 

  Súťažné podmienky (1,2 MB, 148 hits)