SÚŤAŽ STAVBA ROKA 2011 VRCHOLÍ

V 17. ročníku prestížnej prezentačnej celoštátnej súťaže realizovaných stavieb na Slovensku bez ohľadu na štátnu príslušnosť autorov ich architektonických riešení, projektantov, hlavných zhotoviteľov a stavebníkov či developerov Stavba roka 2011, ktorej organizátorom a jedným z jedenástich vyhlasovateľov:

 • Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva-ABF Slovakia
 • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
 • Zväz stavebných podnikateľov Slovenska
 • Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta
 • Slovenská komora stavebných inžinierov
 • Slovenská komora architektov
 • Slovenský zväz stavebných inžinierov
 • Spolok architektov Slovenska
 • Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.
 • Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.
 • Vydavateľstvo EUROSTAV, s. r. o.,

bolo prihlásených 30 stavieb. Z toho 28 v kategórii budovy (novostavby, rekonštrukcie, obnovy) a 2 inžinierske stavby. Z nich 8 rekonštrukcií vrátane rekonštrukcií 4 známych národných kultúrnych pamiatok. Zaujímavým číslom je aj 12 bytových domov vrátane rodinných (3 rodinné domy).

Všetky stavby posudzovala 7-členná odborná porota s medzinárodnou účasťou nominovaná vyhlasovateľmi súťaže:

 • Dipl.- Ing. Acad. arch. Igor Barta (DE) – predseda poroty
 • Architekt Dipl.- Ing. Stanislaus Dukat (AT)
 • Ing. Miloš Kremeň (SK)
 • prof. Ing. arch. Akad. arch. Ivan Petelen, PhD. (SK)
 • prof. Ing. Anton Puškár, PhD. (SK) – podpredseda
 • Ing. František Slávik (SK)
 • Ing. Karol Zaremba (SK)
 • Doc. Ing. Július Šoltész, PhD. (SK), expert na inžinierske stavby.

Začiatkom septembra začalo aj internetové hlasovanie verejnosti na známom internetovom portáli zoznam.sk o „najkrajšiu“ stavbu Cena verejnosti 2011, ktoré končí 07. októbra 2011.
Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdávanie cien Gala večer Stavba roka 2011 sa uskutoční dňa 19. októbra 2011.
Odvysielanie záznamu z tohto večera prinesie STV2 v hlavnom vysielacom čase o 20.05 hod. dňa 29. októbra 2011.

Zdroj informácií: ABF Slovakia, www.stavbaroka.eu.sk