Súťaž Zvolen – upozornenie

ZvolenSlovenská komora architektov sa obrátila listom na vyhlasovateľa súťaže „Architektonicko-urbanistický návrh Mestská plaváreň, Zvolen“ , mesto Zvolen, s upozornením na jednotlivé ustanovenia súťažných podmienok, ktoré vykazujú známky nesúladu s právnymi predpismi i pravidlami čestného súťaženia v zmysle vnútrokomorových aj všeobecne platných predpisov a navrhla pomoc pri úprave a overení súťažných podmienok. Uvedený list sme zaslali na vedomie aj členom poroty súťaže, ktorí sú členmi komory, aby zvážili svoju účasť v porote súťaže, ak nebudú jej podmienky upravené a na vedomie aj Slovenskej komore stavebných inžinierov. Zároveň sme zaslali podnet na prešetrenie podmienok uvedenej súťaže Úradu pre verejné obstarávanie.

  List primátorovi (981,9 KB, 672 hits)

  List UVO (253,1 KB, 856 hits)