Súťaže návrhov prezentované na pôde ZMOS

 

Zástupcovia SKA sa v stredu 16. septembra stretli s podpredsedom Združenia miest a obcí Slovenska a predsedom komory miest v rámci ZMOS, Ing. Štefanom Gregorom. Cieľom stretnutia bolo nastaviť formát pravidelného informovania slovenských samospráv o obstarávaní architektonických služieb prostredníctvom súťaží návrhov. SKA sa v nadchádzajúcom období zúčastní na sneme komory miest ako aj na ďalších podujatiach ZMOS. Spolupráca medzi našou stavovskou organizáciou a najväčším združením samospráv je dôležitým nástrojom pre presadzovanie kvalitných procesov v príprave investičnej činnosti.

foto: https://www.zmos.sk