Vyhlásenie súťaže 15/2021 “Nová stála expozícia pre Kysucké múzeum”

Kysucké múzeum vyhlasuje projektovú verejnú architektonicko-výtvarnú dvojetapovú súťaž, ktorej predmetom je vytvorenie novej stálej expozície „Dejiny Čadce a okolitých obcí“. Predmetom riešenia bude návrh interiéru a stálej expozície pre Kysucké múzeum a grafického spracovania výstupov pre túto expozíciu, v ktorej budú zakomponované multimediálne zariadenia, SMART riešenia a inovatívne prvky.

Nová stála expozícia pre Kysucké múzeum