Manuál súťaží návrhov

 

Manuál súťaží návrhov Slovenskej komory architektov – 2. vydanie, vznikol v roku 2021 za účelom:

→ vysvetlenia dôvodov prečo je súťaž návrhov najvhodnejším postupom pri organizovaní architektonickej súťaže vyhlasovateľom

→ ako praktický návod zorganizovania súťaže návrhov a jej priebehu pre vyhlasovateľov, porotcov i účastníkov

→ poskytnutia skúseností z praxe z pohľadu verejného aj súkromného vyhlasovateľa, organizátora, porotcu i účastníka

 

Online manuál na prečítanie:

Manuál súťaží návrhov Slovenskej komory architektov II. vydanie, Bratislava 2021
Vydavateľ: Inštitút Slovenskej komory architektov, Námestie SNP 18, 811 06 Bratislava
Zostavil: Peter Lényi
Co-editor: Martin Zaiček
Grafický dizajn: Magdaléna Scheryová, Ľubica Segečová, David Kalata
ISBN: 978-80-973589-2-1

Publikáciu vydal Inštitút Slovenskej komory architektov a projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.