Kombinovaná urbanistická súťaž Černá louka v Ostrave

OSTRAVA VYZÝVÁ ARCHITEKTY

Ostrava, která je se svými 315 000 obyvateli třetím největším městem České republiky, se rozhodla dát Evropě najevo, že je pro lidi městem přitažlivým a zajímavým, disponuje prostředím nezvyklé krásy, kde se evropská historie setkává s téměř futuristickou perspektivou. Přihlásila se do soutěže o titul Evropské hlavní město kultury 2015,postoupila do finále a současně vyhlásila mezinárodní veřejnou – kombinovanou urbanistickou soutěž o návrh revitalizace území Černá louka v Ostravě, jehož obnova a přeměna je symbolickým jádrem kandidátského projektu. V této souvislosti vyzvala k účasti v soutěži pět světoznámých architektonických ateliérů OMA/AMO/ REM KOOLHAAS, Holandsko, HERZOG & MEURON,Švýcarsko, BIG (Bjarke Ingels Group), Dánsko, FOA ( Foreign Office Architects), Velká Británie a SANAA KAZUYO SEJIMA+RYUE NISHIZAWA, Japonsko. Soutěž, která začíná 1. února a končí 31. května 2010, je bezesporu velkou výzvou i pro naše architekty a po delší době i velkou příležitostí k utkání se zahraniční konkurencí.

Území, které je předmětem soutěže, představuje plochu ve výjimečné poloze, v přímé návaznosti na historické jádro a soutok řeky Ostravice a Lučiny. Od soutěžního návrhu se očekává, že zhodnotí charakter území, posílí jeho vztah k centru města, k řece, propojí oba břehy, navrhne nové pěší komunikace, soustředí stávající budovy do fungujícího celku, rozmístí nové a vytvoří tak pro veřejnost přitažlivé kulturní centrum Ostravy. Předpokládá se, že nové budovy budou navrženy na základě výsledků mezinárodních architektonických soutěží s tím, že jejich výstavba bude realizována postupně v souladu s možnostmi města.

,,Éra těžkého průmyslu končí“, říká primátor města Ing. Petr Kajnar, ,,a změna zasahuje všechny vrstvy života na Ostravsku. Kulturní rozvoj města hraje při přechodu k postindustriální ekonomice klíčovou roli. Město se dvěma univerzitami a mnoha uměleckými institucemi má bohatou kulturní minulost i přítomnost. Mohlo by svou kulturu ještě posílit: zlepšit nejen kulturní infrastrukturu, ale i přístup ke kultuře. Ostrava je město velkých šancí, ale potřebuje změnu. Černá louka, nabízí fakticky i symbolicky zlomový bod v transformaci města“.

O vítězi urbanistické soutěže rozhodne porota, jejímž předsedou byl zvolen uznávaný český architekt Josef Pleskot. Výsledky soutěže budou oznámeny v červnu 2010. Podrobnější informace a soutěžní podmínky jsou k dispozici na webových stránkách Společnosti Petra Parléře (www.cenapp.cz), která je pověřena organizací soutěže. Regulérnost soutěže schválila Česká komora architektů.

Kontakt: Společnost Petra Parléře, o.p.s., Mlýnská 60/2, 160 00 Praha 6, Tel.: 233 380 411, e-mail: info@cenapp.cz