Súťaž o najlepší drevený dom roka 2010


V Ostravě byl vyhlášen třetí ročník architektonické soutěže Dřevěný dům 2010. Architekti se do něj mohou přihlásit do 6. ledna 2010 nejen se svými návrhy nízkoenergetických rodinných domů, ale nově v soutěži přibyla také kategorie již realizovaných energeticky úsporných rodinných domů, které vznikly v letech 2007 až 2009.

Pod patronací Ministerstva zemědělství ČR a České komory architektů dnes zástupci Nadace dřevo pro život, Moravskoslezského dřevařského klastru a Asociace dodavatelů montovaných domků zahájili třetí ročník architektonické soutěže Dřevěný dům. Cílem soutěže je vybrat nejlepší realizace a návrhy dřevěných domů z hlediska architektonického, ekologického, úspor energií a dalších kritérií. Bydlení ve dřevě se stává celosvětovým trendem, protože vychází vstříc nárokům na moderní bydlení a zároveň požadavkům na úsporné využívání přírodních obnovitelných zdrojů.

„Soutěž Dřevěný dům 2010 podporuje Ministerstvo zemědělství ČR. Naší snahou je motivovat projektanty a stavebníky k realizaci zdravého, životní prostředí minimálně zatěžujícího bydlení, s orientací na nízkou energetickou náročnost,“ řekl Ing. Tomáš Krejzar, ředitel odboru koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství na Ministerstvu zemědělství ČR.

Po odborné stránce se na realizaci soutěže významně podílí Česká komora architektů, která poskytla své bohaté zkušenosti s pořádáním architektonických soutěží.

„Již první a druhý ročník zaujal natolik, že svým rozsahem patřily mezi největší architektonické soutěže za posledních patnáct let. Přesto jsme ve třetím ročníku připravili jednu zásadní změnu, kterou je úprava soutěžních kategorií. Účastníci budou soutěžit ve dvou kategoriích – Realizovaný energeticky úsporný rodinný dům a Návrh nízkoenergetického rodinného domu. Od nově definovaných kategorií si slibujeme více inspirativních řešení pro praktické bydlení. Předkládané návrhy bude posuzovat porota na základě přísně stanovených kritérií,“ uvedl předseda hodnotící poroty, Ing. arch. Pavel Horák.

Kritéria hodnocení zahrnují architektonickou a výtvarnou kvalitu návrhu, kvalitu objemového, dispozičního a funkčního řešení, technologickou a konstrukční vyspělost řešení, investiční náročnost při realizaci a energetickou koncepci.

„Vyhlašovatelé soutěže si vytkli za cíl obnovit vztah společnosti ke dřevu a přesvědčit ji o výhodách bydlení ve dřevu. Proto jsme rádi, že první i druhý ročník této soutěže ukázaly výraznou životaschopnost našich myšlenek a jejich přijetí především mladými lidmi a my dnes můžeme zahájit již třetí ročník. Těšíme se na vítězné projekty, které budou vyhlášeny dne 25. února 2010 v rámci Veletrhu Dřevostavby v Praze,“ uvedl Ing. Jiří Pohloudek, prezident Moravskoslezského dřevařského klastru.

Doprovodnou akcí soutěže bude i soutěž pro děti základních uměleckých škol v Ostravě. Účelem a cílem této dětské soutěže je seznámit žáky ve věku od 9 let s prací s přírodními prvky, budovat jejich vztah ke dřevu jako stavebnímu materiálu a také porovnání dětských představ o bydlení v dřevěných domcích s profesionálními architekty a projektanty. Děti se budou přihlašovat do tzv. „Dětské komory architektů“ a zpracují výtvarné návrhy domu pro bydlení s použitím dřeva. Nejlepší návrhy budou vyhodnoceny v Ostravě koncem ledna 2010.
„Tento dětský projekt pomůže naší snaze o rozšiřování povědomí o dřevěných konstrukčních materiálech již mezi dětmi,“ sdělil Ing. Jiří Pohloudek.

Pro více informací kontaktujte:
Dita Pavelková, Česká komora architektů,
tel.: 257 535 034, e-mail: dita.pavelkova@cka.cc

Prílohy k súťaži:

Pravidlá súťaže
Zjednodušená verzia informácií
Formulár pre vyplnenie účastníkov
Výklad ČSN Tepelná ochrana budov
Protokol pre energetický štítok budovy