Medzinárodná cena za architektúru

Chicago Anthenaeum: Múzeum architektúry a dizajnu (Museum of Architecture and Design) v spolupráci s Metropolitan Art Press a Európskym centrom pre Umenie architektonického dizajnu a urbanistických štúdií (European Center for Architecture Art Design and Urban Studies) organizujú ďalší ročník Medzinárodnej ceny za architektúru (International architecture awards), ktorým chcú vzdať hold vynikajúcim súčasným architektonickým dielam po celom svete.

Program zastrešuje fínsky novinár a kritik architektúry Christian Narkiewicz-Laine.

Všetky architektonické diela a projekty územného plánovania musia byť v etape projektovania a / alebo musia byť ukončené po 1. januári 2011.

Prihlášky posielajte on-line na www.europeanarch.eu.

Prihlásenie do súťaže prebieha do 1. decembra 2013.