Nová Kežmarská chata

Občianske združenie Kežmarská chata vyhlásilo 26.2.2014

medzinárodnú architektonickú súťaž
NOVÁ KEŽMARSKÁ CHATA
Účelom súťaže je získanie najlepšieho architektonického návrhu, ktorý okrem kvalitného dispozičného riešenia, konštrukčno-stavebnej a ekonomickej efektívnosti, ekologickej vhodnosti a energetickej výhodnosti, bude originálnym architektonickým dielom, ktoré sa stane vizuálnym znakom novej Kežmarskej chaty v povedomí širokej verejnosti.


  Informačný list (53,9 KB, 1 237 hits)

  Súťažné podmienky (164,0 KB, 1 099 hits)