Reshape ® – súťaž digitálnych zručností

 

Noumena a Advok communication vyhlásili spustenie prvého ročníka RESHAPE ®, ktorý predstavuje súťaž výpočtového dizajnu a digitálnej výroby zameranej na tému obytného priestoru. RESHAPE ® hľadá dizajnérov a výrobné centrá, aby sa vytvorila sieť nápadov a tvorby. Všetky nápady musia prezentovať jednoznačnú výrobnú stratégiu a brať do úvahy ekonomický a tvorivý aspekt. Všetky techniky musia byť spojené s použitím digitálnych strojov na frézovanie, 3d tlač alebo stroja na laserové rezanie. Objekty môžu byť na škále od malých až po veľké. Je povolené prezentovať zariaďovanie, osvetľovanie, dekorácie a nástrojové prvky.

Partnermi súťaže sú IaaC (Institute for Advanced Architecture of Catalunya), Fablab Barcelona, Solido 3dMediterranean Fablab. Mediálnymi partnermi sú ArchelloCityvision.

Porota súťaze sa skladá z expertov v oblasti výpočtového dizajn a, digitálnej výroby. Členmi poroty sú Tomas Diez (fablab), Luis E. Fraguada (BAD), Andrea Graziano (Co-de-it), Filippo Moroni (Solido 3d), Giorgia Olivieri (journalist), Emmanuela J. Pilia (Libreria di TransArchitettura).

Prihlášky posielajte do polnoci 31. januára 2014.

Oficiálna stránka súťaže je www.youreshape.com.

Pre viac informácií kontaktujte organizátora na competition@youreshape.com.

  2014 - RESHAPE ® –SÚŤAŽ DIGITÁLNYCH ZRUČNOSTÍ (223,1 KB, 539 hits)