Architektonická súťaž na riešenie expozícií, výstavných priestorov a návštevníckej prevádzky v historickej a novej budove Národného múzea

Národné múzeum v Prahe vyhlásilo 22. júla 2015 najväčšiu architektonickú súťaž na riešenie nových expozícií, výstavných priestorov a návštevníckej prevádzky vo svojej Historickej budove, ktorá teraz prechádza rozsiahlou rekonštrukciou, a priľahlé Nové budovy na Václavskom námestí.

Spojením dvoch významných objektov, kultúrno-historicky, architektonicky aj priestorovo úplne odlišných, vznikne v samom centre Prahy unikátny kultúrny komplex otvorený všetkým. Na priestore o rozlohe viac ako 16 tis. m² budú môcť návštevníci prechádzať desať nových múzejných expozícií, vrátane úplne jedinečného Detského múzea, Pokladnica Národného múzea alebo interaktívne prírodovedeckej expozície Zeme a život. Národné múzeum hľadá architekta, ktorý novým expozíciám vtlačí originálnu tvár, prepojí moderné prezentáciu múzea 21. storočia s rešpektovaním tradície a dizajn s architektúrou.

Vyhlasovateľ s prihliadnutím na súťažný poriadok ČKA umožňuje podanie otázok, ktoré budú zodpovedané porotou. Tieto otázky musia byť podané v deň 7. septembra 2015, zasadnutie poroty na zodpovedanie otázok sa bude konať 10. septembra 2015 a zodpovedanie otázok bude zverejnené do 11. septembra 2015.

Dátum uzávierky pre odovzdanie súťažných návrhov sa stanovuje na 19. októbra 2015 do 12.00 hod. Miestom pre odovzdanie súťažných návrhov je podateľňa vyhlasovateľa na adrese Nová budova Národného múzea, Vinohradská 1, Praha 1, PSČ 110 00 (ďalej pozri článok 8.1 Súťažných podmienok).

Viac informácií nájdete na:

http://architektonicke-souteze.nm.cz/soutez-na-reseni-expozic-narodniho-muzea/