Budúcnosť centra Brna

Štatutárne mesto Brno vyhlásilo medzinárodnú dvojkolovú urbanistickú súťaž, ktorej predmetom je urbanistické a dopravné riešenie pre novú brnenskú vlakovú stanicu, ktoré sa nachádza pod Petrovom a vytvorenie stratégie pre vznik plnohodnotnej časti mesta.

Predsedom súťažnej poroty je nemecký architekt Roger Riewe. Okrem iných sú členmi poroty aj rakúska architektka, Silja Tillner, hlavný architekt mesta Budapešť, Sándor Finta a brnenský architekt pôsobiaci vo Švajčiarsku, Jiří Oplatek.

Dátum odovzdania súťažných návrhov v prvom kole je 18. december 2015. Do druhého kola postúpi 8 návrhov, ktoré bude možné odovzdať až do 15. apríla 2015. Výsledky súťaže budú zverejnené s výstavou návrhov. Súťaž je verejná, anonymná, otvorená a dvojkolová. Súťaž bola vyhlásená v českom a anglickom jazyku.

Prvé tri víťazné návrhy získajú ceny v hodnote:

  1. Víťazný návrh – 1 800 000 Kč
  2. Druhý návrh – 1 200 000 Kč
  3. Tretí návrh – 750 000 Kč

Medzi návrhy, ktoré postúpia do druhého kola, no nezískajú žiadnu cenu, bude rozdelená čiastka 1 250 000 Kč.

Viac informácií nájdete na www.budoucnostmestabrna.cz.