Európska cena za pamiatkovú tvorbu

Európska súťaž European Award for Arcitectural Heritage Intervention (AADIPA) je organizovaná každé dva roky s podporou Official Association of Catalonia (COAC) a Association of Architects for the Defence and Intervention in Architectural Heritage (AADIPA). Cena vychádza z presvedčenia, že dedičstvo je prostriedkom sociálnej integrácie a zaslúži si byť oceňované a podporované. V súčasnej situácii, keď sa architektonické dedičstvo nepovažuje len za základný nástroj poznania, ale aj sociálno-ekonomický zdroj pre udržateľný rozvoj územia, je potrebné rozlíšenie a uznanie prác a kvalitných projektov, ktoré prispievajú k zachovaniu kolektívnej pamäte.

Medzinárodnú porotu druhého ročníka tvoria renomovaní architekti Anton Capitel, Toni Girones, Malgorzata Rozbicka, Joaquín Pérez, José Luis Infanzón, Giuseppe Lonetti, Antoni Vilanova, Sonia Puente Landazuri, Cristopher Graz, Raquel Lacuesta a Miguel Angel Troitiño.

Súťaž vyvrcholí slávnostným odovzdávaním cien, ktoré sa bude konať v júni 2015 v Barcelone v rámci Medzinárodného bienále architektonického dedičstva, ktoré je organizované s podporou COAC, AADIPA a vládou Katalánska.

Výzva je rozdelená do štyroch kategórií:

Kategória A: Zásahy v stavebnom dedičstve

Všetky architektonické, trvalé alebo pominuteľné zásahy do architektonických objektov dôležitých z hľadiska dedičstva.

 

Kategória B: Externé priestory

Všetky zásahy v historickom verejnom priestore, v pamiatkových a kultúrnych krajinných prostrediach.

 

Kategória C: Územné plánovanie

Akékoľvek plánovacie práce zamerané na ochranu, zachovanie a zlepšenie architektonického dedičstva.

 

Kategória D: Uverejnenie

Iniciatívy, aktivity a činnosti, ktoré sú zamerané na šírenie hodnôt architektonického dedičstva.

 

Registrovať sa môžete do 24. apríla 2015. Podmienkou je, že všetky prihlásené diela musia byť zrealizované a ukončené v období medzi 1. januárom 2008 a 31. decembrom 2014.

 

Pravidlá a podrobnejšie informácie o súťaži nájdete na www.eu-architecturalheritage.org.

 

Kontaktnými osobami sú Marta Poch (e-mail: marta@martapoch.com, tel:  656 439 653) a Maria Suarez (e-mail: maria@martapoch.com, tel: 675 337 268) z POCH Comunicación.