Nové administratívne centrum Lesov Českej republiky

Lesy Českej republiky vyhlásili ku dňu 12. júla 2016 dvojkolovú verejnú anonymnú projektovú architektonickú súťaž o získanie návrhov na „Nové administratívne centrum Lesov Českej republiky“. Zámerom je vybranie návrhu, ktorý bude viesť k vypracovaniu projektovej dokumentácie na výstavbu jednej alebo viacerých nových administratívnych budov. Podmienkou je, aby nový objekt spĺňal technické, architektonické a prevádzkové vlastnosti riadiaceho podniku, ktorý spravuje lesný majetok štátu s ohľadom na minimálne prevádzkové náklady. Použitie dreva by malo byť súčasťou riešenia návrhu ako dobrý príklad v stavebníctve.

Termíny súťaže:

vyhlásenie súťaže: 12.7.2016

odovzdanie návrhov do prvého kola: do 21.9.2016 do 12:00 hod.

začiatok druhého kola: 21.10.2016

odovzdanie návrhov do druhého kola: do 10.1.2017 do 12:00 hod.

vyhlásenie výsledkov súťaže: 1.2.2017

 

Súťažné podklady sú k dispozícii na stiahnutie na http://sidlo-soutez.lesycr.cz/cs/soutez.

 

Viac informácií nájdete aj na https://www.cka.cz/cs/souteze/probihajici/nove-administrativni-centrum-lesu-ceske-republiky.