European Award for Arcitectural Heritage Intervention

 

Európska súťaž European Award for Arcitectural Heritage Intervention (AADIPA) je organizovaná každé dva roky s podporou Official Association of Catalonia (COAC) a Association of Architects for the Defence and Intervention in Architectural Heritage (AADIPA).

Súťaž vyvrcholí slávnostným odovzdávaním cien, ktoré sa bude konať v júni 2017 v Barcelone v rámci Medzinárodného bienále architektonického dedičstva, ktoré je organizované s podporou COAC, AADIPA a vládou Katalánska. 

 

Výzva je rozdelená do štyroch kategórií:

Kategória A: Zásahy v stavebnom dedičstve

Všetky architektonické, trvalé alebo pominuteľné zásahy do architektonických objektov dôležitých z hľadiska dedičstva.

 

Kategória B: Externé priestory

Všetky zásahy v historickom verejnom priestore, v pamiatkových a kultúrnych krajinných prostrediach.

 

Kategória C: Územné plánovanie

Akékoľvek plánovacie práce zamerané na ochranu, zachovanie a zlepšenie architektonického dedičstva.

 

Kategória D: Uverejnenie

Iniciatívy, aktivity a činnosti, ktoré sú zamerané na šírenie hodnôt architektonického dedičstva. 

 

Registrovať sa môžete do 14. apríla 2017.

 

Pre viac informácií sa obráťte na POCH Comunicación:

Marta Poch: marta@martapoch.com

Maria Suarez: maria@martapoch.com

Mari Ce Sánchez: marice@martapoch.com

 

Podmienky súťaže