Nový mestský úrad a úprava okolia v meste Lázně Bělohrad

 

Mesto Lázně Bělohrad vyhlásilo jednokolovú verejnú projektovú architektonickú súťaž „Nový městský úřad v Lázních Bělohrad“.

Predmetom súťaže je návrh urbanistického a architektonického riešenia objektu nového Mestského úradu v Lázních Bělohradě. Súčasťou návrhu bude riešenie časti námestia ako predpriestoru nového úradu v rozsahu riešeného územia. Na pozemkoch určených k stavbe sú existujúce objekty, č.p. 28, č.p. 27 vrátane garáže. Tieto objekty môžu byť v rámci riešenia buď odstránené, alebo môžu byť zachované, rekonštruované, prestavané či dostavané. Súťažiaci sa tiež môže rozhodnúť k rekonštrukcii iba jednej z budov. Konkrétne riešenie ponecháva zadávateľ na invenciu súťažiacich. Zadávateľ konštatuje, že aj v prípade rekonštrukcie sa podľa zákona o hospodárení energií, v platnom znení, ide o novú budovu, a to o budovu s takmer nulovou spotrebou energie.

Zadávateľ zorganizuje pre účastníkov súťaže prehliadku súťažného miesta s výkladom. Termín je 24. októbra 2017 o 10:00 hod.

Dátum odovzdania súťažných návrhov: 15. 12. 2017 do 11:30 hod.

 Súťažné podklady sú dostupné na profile zadávateľa, na odkazu: 

https://pro-za.cz/contracts/517e09