U+A súťaž „Loi 130“ Brusel

Medzinárodná U+A súťaž „Loi 130“ Brusel

Európska komisia v Bruseli vyhlasuje veľkú medzinárodnú urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov pod názvom Loi 130. Predmetom súťaže sú nové priestory pre úrady EK v rozsahu 190 000 m2 na ulici rue de la Loi 130 v Bruseli.

Súťaž je vyhlásená ako užšia, dvojkolová, vedúca k zadaniu zákazky. Z prihlášok, ktoré splnia kritériá účasti, bude vybraných komisiou vyhlasovateľa 30 súťažiacich, ktorí budú vyzvaní na predloženie ideového návrhu riešenia v 1. kole. Do 2. kola vyberie porota súťaže 10 návrhov

Prihlášky do súťaže môžu záujemcovia a kolektívy zasielať do 4. mája 2018 do 17:30 h.

Súhrnné odmeny v súťaži sú vo výške 300 000,- Eur.

Podmienky účasti v súťaži a ďalšie informácie sú dostupné TU