Dostavba a úprava náměstí Míru v Brne

Statutární město Brno vyhlásilo urbanisticko-architektonickou soutěž o návrh “Dostavba a úprava náměstí Míru”. Jedná se o jednofázovou otevřenou projektovou soutěž, která byla zahájena 14.12.2020 a lhůta pro podání soutěžních návrhů trvá do 9.4.2021.

Předmětem soutěže je návrh veřejného prostoru a městské zástavby a takového funkčního využití, které zhodnocuje a rozvíjí charakter zadaného místa s důrazem na využití potenciálu veřejného prostranství.

Podoba veřejného prostoru náměstí Míru je dlouhodobě nevyhovující a vyžaduje koncepční a komplexní přístup k plánování jeho rozvoje. Zejména nevhodné je řešení tramvajové smyčky v kombinaci s vedením pozemních komunikací a jejich křížení. Budoucí podoba náměstí by měla nabídnout důstojné a bezpečné veřejné prostranství využitelné jako společenské a pobytové místo pro obyvatele čtvrti. Lokalita je vhodná pro umístění funkcí místního i celoměstského významu, jde o přirozené centrum čtvrti i výchozí bod pro návštěvu institucí a společenských akcí v místě i na Kraví hoře.

Porota

Nezávislí:

doc. Ing. arch. Pavla Melková, předsedkyně poroty

Prof. Ing. arch. Petr Pelčák

Ing. arch. MgA. Martin Rusina

Ing. arch. Pavel Pekár

Ing. Zdeněk Sendler

Ing. arch. Zbyněk Ryška

Náhradníci – nezávislí:

Ing. arch. Ivan Gogolák

Ing. arch. Václav Navrátil

Ing. Miroslava Svorová

Závislí:

Bc. Tomáš Koláčný, místopředseda poroty

JUDr. Jiří Oliva

RNDr. Filip Chvátal, Ph.D.

Ing. David Grund

Ing. arch. Vojtěch Mencl

Náhradníci – závislí:

JUDr. Michal Chládek, MBA

Mgr. Petr Hladík

MgA. Jakub Kořínek

doc. Ing. arch. Michal Sedláček

Ing. Martin Všetečka

Více informací naleznete v přiložené tiskové zprávě a na našich stránkách https://kambrno.cz/souteze/dostavba-a-uprava-namesti-miru/