Hlavní vstup Ústředního hřbitova v Brně

Mesto Brno vyhlásilo 14. júna 2021 anonymnú jednoetapovú urbanisticko-architektonickú projektovú súťaž s názvom „Hlavní vstup Ústředního hřbitova v Brně“. Predmetom súťaže je návrh podoby hlavného vstupu Ústredného cintorína v Brne, rekonštrukcia jednej z budov správy na administratívne zázemie, návrh priľahlého verejného priestranstva v areáli cintorínu a pred vstupom z Vídeňské ulice (vrátane zastávok MHD). Predmetom je tiež návrh umiestnenia a podoby prevádzkových budov zahrňujúcich aj obchodné plochy kvetinárstva a kamenárstva pozdĺž ohradného múra. Súťaž prebieha v českom jazyku, akceptovaný je aj slovenský jazyk. Lehota na predkladanie súťažných návrhov je 13. septembra 2021 do 15:00.

Porota súťaže:

Nezávislí na vyhlasovateľovi: prof. Ing. arch. Ján Stempel (predseda poroty), doc. Ing. arch. Antonín Novák, Jakub Chvojka, Ing. arch. Rudolf Grimm

Závislí na vyhlasovateľovi: Mgr. Petr Hladík, Ing. Alena Říhová, doc. Ing. arch. Michal Sedláček

Náhradníci poroty:

Nezávislí na vyhlasovateľovi: Ing. arch. Lukáš Pecka, Ing. Klára Zahradníčková MA

Závislí na vyhlasovateľovi: Bc. Tomáš Koláčný, RNDr. Filip Chvátal, Ph.D., Ing. arch. Pavel Wewiora

Ceny a odmeny:

  1. cena: 300 000 Kč
  2. cena: 220 000 Kč
  3. cena: 150 000 Kč

Odmeny: 80 000 Kč

Viac info: https://ezak.brno.cz/contract_display_438.html