Obnova parku na Mírovém náměstí v Hodoníně

Ve čtvrtek 11.2. byla vyhlášena soutěž Obnova parku na Mírovém náměstí v Hodoníně. Město Hodonín vyhlásilo otevřenou jednofázovou projektovou architektonicko – krajinářskou soutěž o návrh na obnovu parku a navazujících veřejných prostranství na Mírovém náměstí, které je historickým centrem městské čtvrti Na Dílech. Hodonín je hraničním městem a soutěžní návrhy mohou být zhotoveny jak v českém, tak slovenském jazyce.

Cílem projektu obnovy Mírového náměstí je vytvořit kultivovaný veřejný prostor určený primárně k odpočinku a relaxaci, který bude zároveň sloužit pro konání sportovních i vzdělávacích aktivit přilehlých institucí a pro příležitostné pořádání kulturních akcí. Park na Mírovém náměstí by měl nabízet využití všem generacím, pomoci naplňovat společenský potenciál městské části a soudobou interpretací by měl navázat na doposud rezonující původní identitu místa. V širších souvislostech lze od projektu očekávat rehabilitaci veřejného prostoru, oživení zájmu obyvatel o jeho podobu a postupné budování vzájemné důvěry mezi městem a veřejností.

Vyhlašovatel soutěže o návrh
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
Hodonín, PSČ 695 35

Porota
Za město Hodonín se výběru návrhů zúčastní:
Libor Střecha, starosta
Mgr. Ladislav Ambrozek, místostarosta
Pavel Dvořáček, radní
Ing. Ondřej Fialík, radní – náhradník
Mgr. Martin Kočí, zastupitel – náhradník

Nezávislá část poroty:
Ing. Martina Forejtová, předsedkyně poroty
Ing. arch. Marcela Steinbachová
Ing. arch. Luboš Klabík
Ing. arch. Pavel Buryška
Ing. arch. Štěpán Vacík – náhradník
Ing. Ondřej Fous – náhradník         

Sekretář soutěže
Ing. arch. Ondřej Stolařík, městský architekt
Tel.: +420 737 116 912
E-mail: o.stolarik@gmail.com

Termín odevzdání soutěžních návrhů
3. 5. 2021, 15:00 hodin

Ceny a odměny
Ceny a odměny jsou stanoveny celkem na 580 000 Kč.
1. místo 280 000 Kč
2. místo 150 000 Kč
3. místo 100 000 Kč
Pro návrhy neoceněné, které však přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení, se stanovuje částka na
odměny ve výši 50 000 Kč.

Více informací ZDE
https://www.cka.cz/cs/souteze/probihajici/obnova-parku-na-mirovem-namesti-v-hodonine
https://profily.proebiz.com/verejne-zakazky/2331

Doklad o regulérnosti soutěže ČKA: https://www.cka.cz/cs/souteze/probihajici/obnova-parku-na-mirovem-namesti-v-hodonine

Soutěžní podmínky dostupné na:  https://profily.proebiz.com/verejne-zakazky/2331