Vltavská filharmónia

Hlavné mesto ČR spoločne s Inštitútom plánovania a rozvoja (IPR) oficiálne vyhlásili medzinárodnú architektonickú súťaž návrhov “Vltavská filharmonie”. Porota na čele s českým architektom medzinárodného renomé Michalom Sedláčkom v máji 2022 vyberie víťazný návrh budovy pre novú koncertnú sálu, ktorá bude stáť v Prahe Holešoviciach pri stanici metra Vltavská. Súťažiaci si za ocenené návrhy na skicovnom rozdelí 18 miliónov českých korún.

Vyhlásenie medzinárodnej architektonickej súťaže na podobu novej budovy koncertnej sály – Vltavské filharmonie je udalosťou medzinárodného významu nielen pre Prahu, ale aj pre celú Českú republiku. Predbežný záujem zúčastniť sa na súťaži už potvrdilo cca 60 ateliérov z celého sveta vrátane Českej republiky.

Posledným dňom na podanie prihlášok je 30.  september 2021. V októbri 2021 porota k piatim už vyzvaným tímom vyberie ďalších 15 tímov. V súťaži tak bude pokračovať celkom 20 tímov. Za približne 6 mesiacov, v marci 2022, potom títo súťažiaci odovzdajú svoje architektonické návrhy Vltavskej filharmónie a jej bezprostredného okolia.

Porota:

Nezávislí členovia: Sedláček Michal (CZ) – predseda poroty, Cukrowicz Andreas (AT), Saaby Tina (DK), Pleskot Josef (CZ), Steinbachová  Marcela (CZ), Gero Peter (DE)

Závislí členovia: Hřib Zdeněk, Zaorálek Lubomír, Hlaváček Petr, Čižinský Jan, Krupauer Martin

Web súťaže:

https://vltavskafilharmonie.cz/cs/soutez