Kulturpark – Košice

Architektonicko-urbanistické riešenie
Kasární – Kulturpark, Košice

Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 vypisuje architektonicko-urbanistickú súťaž:

Kasárne/Kulturpark
Ide o projekt transformácie areálu bývalých kasárenských skladov Kpt. Jaroša na Skladnej ulici v Košiciach. Jedná sa o účelovo postavený komplex budov z konca 19. storočia, zasadený do historického parku významnej hodnoty, v bezprostrednej vzdialenosti od priameho centra mesta (5 min. pešou chôdzou). V rámci projektu transformácie objektu chce mesto vytvoriť priestor pre viaceré chýbajúce kultúrne funkcie a zároveň zachrániť dobový charakter areálu s vysokou historickou a architektonickou hodnotou. Celková koncepcia v súčasnej fáze ráta so zapojením a funkčnou náplňou pre tri objekty – jeden centrálny a dva lemujúce západnú stranu areálu. Dôležitým momentom je rozloženie aktivít, ktorým sa docieli symbióza a atraktivita miesta ako celku. Dôraz bude kladený na prezentačné formy umenia a kultúry a produkčnú činnosť v oblasti kreatívneho priemyslu a médií. Ďalším dôležitým aspektom sa stane medzinárodná účasť umelcov v rámci programov mobility a rezidenčných pobytov.


Predmet  súťaže návrhov

Predmetom súťaže návrhov je ideové architektonicko-urbanistické riešenie areálu bývalých vojenských kasární kpt. Jaroša na Kukučínovej ul. č.2 v Košiciach a následne obstaranie realizačnej projektovej dokumentácie.
Košice sa v svojom projekte na EHMK 2013 sústreďujú predovšetkým na kreativitu a komunikáciu s občanmi, ktorých participácia na kultúrnych procesoch je jedinou zárukou úspechu tejto náročnej misie. Chceme zdôrazniť identitu Košíc ako mesta patriaceho do Európy, mesta s bohatou históriou, ktoré leží na kultúrnej križovatke – ktoré je však najmä mestom občanov, mestom pripraveným odpovedať na nové výzvy, ochotným vyvíjať sa, schopným myslieť a tak potvrdiť európsky rozmer nie len geograficky, ale predovšetkým kultúrne.

Druh súťaže
Súťaž sa vyhlasuje ako verejná, anonymná a ako architektonicko-urbanistická, dvojkolová. V zmysle § 52 zákona o verejnom obstarávaní ide o zadanie nadlimitnej zákazky formou užšej súťaže.

Lehota na predkladanie súťažných návrhov do 1. kola uplynie dňa: 3. 12. 2009.  do 13:00 hod.
Lehota na predkladanie súťažných návrhov do 2. kola uplynie dňa: 4. 2. 2010.  do 13:00 hod.

Sekretár súťaže:  JUDr. Lucia Kopperová, tel.+421 556419320, e-mail: kopperova@kosice.sk