Castellum – nové centrum Rusoviec

Mestská časť Bratislava – Rusovce v spolupráci s ROT-Oproti kaštieľu, s.r.o. vyhlasuje verejnú anonymnú urbanisticko – architektonickú súťaž s predmetom riešenia Castellum – nové centrum Rusoviec.

Mestská časť Bratislava – Rusovce v spolupráci s ROT-Oproti kaštieľu, s.r.o. 
vyhlasuje VEREJNÚ ANONYMNÚ  URBANISTICKO – ARCHITEKTONICKÚ SÚŤAŽ s predmetom riešenia CASTELLUM – NOVÉ CENTRUM RUSOVIEC.
Súťažné podmienky overila Slovenská komora architektov a súťažiaci si ich môžu prevziať, alebo vyžiadať u vyhlasovateľa, odo dňa vyhlásenia 15. 3. 2010, na adrese: ROT-Oproti kaštieľu,s.r.o., Vývojová 8, 851 10 Bratislava – Rusovce.
Termín odovzdania súťažných návrhov je 19. 5. 2010.

Sekretár súťaže:
Ing. Samuel Polakovič, 0903 410 080, samo.polakovic@gmail.com

Súťažné podmienky na stiahnutie