Mestský park Piešťany – krajinársko-architektonická súťaž návrhov

Vyhlásenie krajinársko-architektonickej súťaže návrhov Mestský park Piešťany

Mesto Piešťany ako verejný obstarávateľ vyhlasuje súťaž návrhov “Mestský park Piešťany”.

Lehota na predkladanie súťažných návrhov uplynie 28.9.2012 do 12:00 hod. SEČ.
Informácie a podklady u sekretára súťaže: Ingrid Ličková
Mestský úrad Piešťany, Nám. SNP č. 3, 921 45 Piešťany
Telefón:+421 337765463
Kontaktná e-mailová adresa: ingrid.lickova@piestany.sk
Internetová adresa organizácie: http://www.piestany.sk


  Sutazne_podmienky_Mestsky_park_Piestany-2012.pdf (244,9 KB, 1 604 hits)