Rekonštrukcia areálu múzea antická Gerulata – Bratislava, Rusovce

Hlavné mesto SR Bratislava
v zastúpení Hlavnej architektky Ingrid Konrad
vyhlasuje
verejnú anonymnú urbanisticko-­architektonickú súťaž návrhov

REKONŠTRUKCIA AREÁLU MÚZEA ANTICKÁ GERULATA – BRATISLAVA,RUSOVCE

Termín vyhlásenia súťaže: 11.12.2012
Termin odovzdania súťažných návrhov: do 11.3.2013

Sekretár súťaže: Ing. arch. Soňa Tóthová
tel.: +421 907 725 480
e-mail: architekt@bratislava.sk

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov.

  Súťažné podmienky - REKONŠTRUKCIA AREÁLU GERULATA (208,0 KB, 1 098 hits)

  Informačný list - GERULATA (53,2 KB, 1 338 hits)

Záznam z verejnej prehliadky riešeného územia vrátane otázok a odpovedí

Urbanisticko-architektonická súťaž na rekonštrukciu areálu Múzea Antická Gerulata