Žilina Hájik

Mesto Žilina

v y h l a s u j e

verejnú anonymnú urbanistickú súťaž návrhov s udelením cien

“Žilina – Hájik Západ”

Termín vyhlásenia súťaže: 28.9.2012
Termin odovzdania súťažných návrhov: do 11.12.2012

Sekretár súťaže: Ing. arch. Viera Šottníková
tel.: 0903 794 736, 043/4204105,
e-mail: viera.sottnikova@gmail.com

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov.

  Informačný list Žilina - Hájik Západ (50,4 KB, 1 571 hits)

  Žilina Hájik - súťažné podmienky (1,2 MB, 2 237 hits)