Súťaž Park Račianske mýto Bratislava

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto
vyhlasuje súťaž návrhov
“Štúdia revitalizácie architektonickej a parkovej úpravy parku na Račianskom mýte, Bratislava”

Dátum vyhlásenia súťaže: 19.02.2013
Termín odovzdania návrhov: do 27.03.2013 do14,00 hod.
sekretár súťaže: Ing. Miriam Kamhiyehová tel.: 02/44459603 E-mail:zp@banm.sk

  Sútažné podklady PARK Račianske mýto (179,5 KB, 1 515 hits)

  Informačný list súťaže návrhov (49,9 KB, 1 376 hits)