Žilina – Centrum Rudiny II

ISTROFINAL, a.s. Žilina
vyhlasuje ku dňu 23.10.2013
verejnú anonymnú urbanisticko-architektonickú súťaž podľa § 847 až 849 Občianskeho zákonníka
a podľa Súťažného poriadku Slovenskej komory architektov na riešenie Centra Rudiny II. v Žiline.

 

  Informačný list (52,2 KiB, 1 308 hits)

  Súťažné podmienky (882,7 KiB, 1 690 hits)