Návrh zásad a základných smerov územného rozvoja mesta pre spracovanie Územného plánu mesta Košice

„ Návrh zásad a základných smerov územného rozvoja mesta pre spracovanie Územného plánu mesta Košice“

Predmetom súťaže návrhov je získanie návrhu/ návrhov zásad a základných smerov územného rozvoja mesta Košice, ako podklad pre spracovanie Územného plánu mesta Košice (v skratke „ÚPM Košice“ – stupeň územný plán obce). V zmysle zákona o verejnom obstarávaní ide o súťaž návrhov, ktorá je súčasťou postupu vedúceho k zadaniu zákazky na poskytnutie služby (§104 ods. 1, písm. a), a b) zákona) – spracovanie Územného plánu mesta Košice . Cieľom verejného obstarávania je zabezpečenie spracovateľa Územného plánu mesta Košice.
Podrobné informácie nájdete aj na www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/zdokumenty/6915/140591

  INFORMACNY-LIST_Mesto-Kosice.pdf (149,2 KB, 839 hits)

  A_SUTAZNE-PODMIENKY_30.05.2014.pdf (403,8 KB, 701 hits)

  A1_1_Priloha-c-1-k-navrhu-ZoD_10032014.pdf (100,9 KB, 764 hits)

  A1_Priloha-c.-1_1-k-SP_Navrh-ZoD_UPN_30052014.pdf (159,1 KB, 838 hits)

  A2_Priloha_c_1_2-k-SP_prax_opr30052014.pdf (159,1 KB, 517 hits)