Prestavba a revitalizácia komplexu Elektrární v Žiline

ISTROFINAL KN, s.r.o. Žilina vyhlasuje ku dňu 31.10.2014 verejnú anonymnú architektonickú súťaž „Prestavba a revitalizácia komplexu Elektrární v Žiline“ podľa §§ 847 až 849 Občianskeho zákonníka a podľa Súťažného poriadku Slovenskej komory architektov na riešenie rekonštrukcie a prestavby administratívnej budovy a areálu Elektrární na Ul. republiky v Žiline.
Cieľom tejto verejnej anonymnej architektonickej súťaže je vyriešiť rekonštrukciu a revitalizáciu objektu administratívnej budovy Elektrární – národnej kultúrnej pamiatky (NKP), t.j. obnovu, resp. prinavrátenie stavu jej pôvodného architektonického, výtvarného, priestorového a výrazového konceptu autorov architektov Františka Bednárika a Ferdinanda Čapku a zabezpečenie ďalšej existencie objektu NKP podmienenej novým využitím objektov.

  Súťažné podmienky (3,5 MB, 2 605 hits)

  Informačný list (242,8 KB, 1 168 hits)

  Akad. arch. Ferdinand Čapka (972,6 KB, 1 678 hits)