Žilina – Bulvár

Mesto Žilina vyhlásilo verejnú anonymnú jednokolovú urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov na riešenie Bulváru (Ul. Antona Bernoláka) v Žiline ako súťaž návrhov s udelením cien. Cieľom súťaže návrhov „Žilina – Bulvár“  je návrh  prestavby priestoru Ulice Antona Bernoláka v Žiline, ktorá je v Žiline známejšia pod názvom Bulvár, na verejné mestské priestranstvo.  Očakávaným výsledkom súťaže bude nový atraktívny verejný mestský priestor, ktorý by funkčne nahradil potrebnú oddychovú a kultúrno-spoločenskú funkciu  dnes zastavaného námestia Ľ. Štúra na hlavnej pešej osi Žiliny v smere sever – juh. Nový verejný priestor by mal naďalej plniť pobytovú funkciu a tiež úlohu hlavného pešieho ťahu mesta.

Súťažné návrhy je možné odovzdať do 26.01.2016 do 14:00 hod.

Informačný list súťaže návrhov ako aj súťažné podmienky overené Slovenskou komorou architektov v súlade so Súťažným poriadkom SKA nájdete na stiahnutie nižšie:

  Informacny-list-Zilina-Bulvar.pdf (322,2 KB, 1 338 hits)

  Sutazne-podmienky-Zilina-Bulvar.pdf (1,8 MB, 2 656 hits)