Dostavba areálu letného kúpaliska Sihoť s celoročným využitím

Mesto Nitra vyhlásilo ku dňu 25. apríla 2016 verejnú anonymnú architektonickú súťaž návrhov s názvom „Dostavba areálu letného kúpaliska Sihoť s celoročným využitím“.
Letné kúpalisko v Nitre patrí svojou polohou a prírodným charakterom medzi cenné oddychové rekreačné miesta v užšom centre Nitry, nachádza sa v mestskom parku pod hradným kopcom s výhľadom na  dôležité symboly mesta –  hradný vrch a vrch Zobor. Zámerom a účelom súťaže návrhov je nájsť najvhodnejšie urbanistické a architektonicko-výtvarné riešenie dobudovania areálu letného kúpaliska Sihoť, ktoré bude pristupovať citlivo k prostrediu, zohľadní jeho významnú polohu v blízkosti historického jadra mesta a umožní jeho celoročné využitie. Vyhlasovateľ súťaže mesto Nitra od návrhu očakáva vytvorenie plnohodnotného a  moderného areálu pre celoročnú rekreáciu obyvateľov mesta Nitra a zároveň hľadá optimálne riešenie, ktoré bude ekonomicky a prevádzkovo efektívne a prinesie novú architektonickú kvalitu do prostredia.

V súťaži je prípustné predloženie variantných riešení. V prípade predloženia variantného riešenia, je potrebné jednotlivé varianty predložiť ako samostatné návrhy.

Súťažné podmienky vrátane príloh získate na webovej adrese www.sutaznitra.sk.

Lehota na predkladanie súťažných návrhov je 13.7.2016 do 12:00 hod.

  Súťažné podmienky (529,3 KB, 557 hits)

  Informačný list (229,0 KB, 530 hits)