Obnova vojenského cintorína z 1. svetovej vojny v Banskej Bystrici – Majeri

 

obr

Mesto Banská Bystrica vyhlásilo ku dňu 22. júna 2016 verejnú anonymnú urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov „Obnova vojenského cintorína z 1. svetovej vojny v Banskej Bystrici – Majeri“. Predmetom súťaže je návrh optimálneho urbanistického, architektonického a výtvarno-umeleckého riešenia obnovy časti vojenského cintorína z 1. svetovej vojny, ktorý sa nachádza v Banskej Bystrici – časť Majer a dnes je z väčšej časti neprístupný.

Účelom súťaže je zabezpečiť výber spracovateľa projektu budúcej obnovy cintorína. Zákazka na projekt bude zadanú účastníkovi, ktorého návrh vyberie porota ako víťazný, alebo niektorému z účastníkov, ktorých návrhy vyberie porota ako víťazné, podľa poradia zostaveného porotou.

Všetky informácie vrátane súťažných pomôcok nájdete na www.banskabystrica.sk.

Súťažné návrhy je potrebné odovzdať do 6.9.2016 do 15:00 hod.

  Súťažné podmienky (142,4 KB, 751 hits)

  Informačný list (86,7 KB, 793 hits)