Štadión: Futbal Tatran Aréna v Prešove

Futbal Tatran Aréna, s.r.o. vyhlásila ku dňu 9. 11. 2016 verejnú anonymnú architektonickú súťaž s názvom „Štadión: Futbal Tatran Aréna v Prešove“. Predmetom súťaže návrhov je architektonické a priestorové riešenie futbalového štadióna so zázemím a urbanistické riešenie areálu s návrhom zelene a statickej dopravy k navrhovanej stavbe. Súčasťou súťažného návrhu bude aj  použitie typových tribún SEDASPORT v časti hľadiska. Technické podrobnosti tribún sú súčasťou súťažných podkladov.

Účelom súťaže je výber najvhodnejšieho návrhu, ktoré bude zohľadňovať požiadavky vyhlasovateľa, a ktorý je súčasťou postupu vedúcemu k uzavretiu zmluvy – Zmluva o dielo na spracovanie projektovej dokumentácie pre územné konanie, pre stavebné konanie, pre realizáciu stavby a autorský dohľad nad zhotovením stavby.

Termín na odovzdanie súťažných návrhov je 16. 12. 2016 do 09:00 hod.

Všetky informácie vrátane súťažných podkladov nájdete na tomto odkaze.

 

  Informačný list (314,5 KB, 584 hits)

  Súťažné podmienky (429,1 KB, 673 hits)