Verejné viacpodlažné parkovisko na Ul. Rastislavovej JUH III, Poprad

Mesto Poprad vyhlasuje ku dňu 15.4.2016 verejnú anonymnú architektonicko-konštrukčnú súťaž návrhov na riešenie viacpodlažného parkoviska na Ul. Rastislavovej na sídlisku JUH III v Poprade, ktoré patrí medzi rezidenčné časti mesta s najvyššou koncentráciou obyvateľov.

Podľa súťažných podmienok je cieľom súťaže získanie najlepšieho architektonicko-konštrukčného návrhu, ktorý okrem kvalitného dispozičného riešenia, konštrukčno-stavebnej a ekonomickej efektívnosti a ekologickej vhodnosti bude originálnym architektonickým dielom, ako prvým tohto druhu v meste a zostane v povedomí širokej verejnosti.

O výsledku súťaže rozhodne súťažná porota, zložená zo zástupcov Mesta Poprad a stavovských organizácií, Slovenskej komory architektov a Slovenskej komory stavebných inžinierov.

Termín na odovzdanie súťažných návrhov je 30.06.2016 do 14:00 hod.

Všetky informácie vrátane súťažných podkladov sú dostupné na www.poprad.sk.

  Súťažné podmienky (1,6 MB, 958 hits)

  Informačný list (64,1 KB, 545 hits)